ZASADY REKRUTACJI SPOŁECZNEGO LICEUM Z MATURĄ MIĘDZYNARODOWĄ „Raszyńska”

Drukuj

 

W związku ze zmianami wprowadzonymi w egzaminie z języka angielskiego oraz drobnymi korektami w kształcie egzaminu z języka polskiego regulamin rekrutacji jest w trakcie aktualizacji. Nowa wersja pojawi się przed rozpoczęciem egzaminów wstępnych wiosną b.r.

Szkoła nie udostępnia prac egzaminacyjnych do wglądu. 

.